Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

VZRMQ01

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

Call for price

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เริ่มต้นเพียง   14,888  บาท เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

ซุปตาร์…ปะป่ะป๊าป๋า ภาค 2
บินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติงและตลาดซื่อหลิน
เมนูพิเศษ… อาหารซีฟู้ดและ ปลาประธานาธิบดี

โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวครบไฮไลท์ โปรแกรมมาใหม่ Update!!

เมืองไทเป
เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน เมืองไทเปถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปี มาแล้ว แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น โบราณสถานถนนสายเก่าและวัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่มีชื่อเสียง มีอาหารนานาชาติบรรยากาศยามค่ำคืนที่คึกคัก และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ตั้งของตึกTaipei 101 ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกและมีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกมากมาย

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
สถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพถูกสร้างเพื่อรำลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียงไคเช็ค ผู้นำที่ได้รับความเคารพและศรัทธาจากคนไต้หวันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน หลังคาสีน้ำเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บันไดด้านหน้ามีทั้งหมด 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดีภายในอาคารจะมีรูปปั้นจำลองของท่าน เจียงไคเช็ค ทำขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ในท่านั่งที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายอยู่ตลอดเวลากำแพงด้านหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใช้ในการปกครองประเทศ 3 คำคือ จริยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร”ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น.

ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)
เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วย ของขายที่นี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เปิดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุนี้ ซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่ Night Life อันโด่งดังของไต้หวัน

อุทยานเหย่หลิ่ว (YehliuGeopark)
มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่นหินเศียรราชินีและรองเท้าเทพธิดารูปเทียนดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
ตั้งอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นวิวทะเลจีหลง แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยทิวเขา และมองเห็นท้องทะเลอยู่ลิบๆ หมู่บ้านแห่งนี้อดีตเคยเป็นเหมืองทองคำที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง โดยตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1890 ได้มีการสำรวจพบแร่ทองคำ ญี่ปุ่นที่เป็นผู้ครอบครองไต้หวันขณะนั้น ได้เนรมิตให้ที่นี่เป็นเหมืองทอง โดยใช้แรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่งนำมาซึ่งความมั่งคั่งและคึกคักให้กับเมือง แต่เมื่อแร่ทองคำร่อยหรอ จนบริษัทเอกชนของไต้หวันที่มารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ต้องประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการไปในที่สุด จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างของญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจิบลิ ได้ใช้เป็นฉากหลังของหนังการ์ตูนที่โด่งดังจนคว้ารางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 กับเรื่อง“SPIRIT AWAY”นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยอาคารโบราณย้อนยุคอันเป็นเสน่ห์หลักของเมืองนี้ ทั้งสองข้างทางมีสินค้าขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึก อาหารท้องถิ่น ชุดเสื้อผ้ากี่เพ้า ร้านอาหาร ร้านน้ำชา เป็นต้น

ตึกไทเป 101 (Taipei 101)
ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในไต้หวันและเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปีค.ศ. 2004 ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตรมีทั้งหมด 101 ชั้นชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้องสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆโดยมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกช้อปทั้งสินค้าทั่วไปไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมมากมายเช่นGucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นต้นชั้น 6-8 เป็นศูนย์กลางห้องคอนโทรลของตึกชึ้น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดให้เช่าชั้น 85 เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟชั้น 88,89,91 เป็นชั้นที่จะเป็นจุดชมวิวและชั้น 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไต้หวันคือซีวายลีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหวหรือระบบลูกตุ้มแดมเปอร์อันทันสมัยมีน้ำหนักถึง 660 เมตริกตันกับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกช่วงชั้นเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจตามหลักความเชื่อและคำบอกเล่าของซินแสนอกจากนั้นตึกนี้ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาทีใช้เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเท่านั้น

วัดหลงซาน (Longshan Temple)
ชื่อไทย จะชื่อว่าวัดเขามังกร ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไต้หวัน ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผู้อพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งตามกาลเวลา อีกทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าองค์ต่างๆ กว่า 165 องค์ อาทิ พระโพธิสัตว์กวนอิมพระประธานของวัด เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู เป็นต้นท่านสามารถขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย

ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (XimendingNight Market)
ไนท์มาเก็ตที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งช้อปปิ้งที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคล้ายกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยว สินค้าที่นี่จะมีทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไปและสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นต้น มีร้านค้าของฝากกิ๊ฟช็อปสไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด สินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ที่หลากหลาย

ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)
ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองหยูชีมณฑลหนานโถวทางตอนกลางของเกาะไต้หวันตั้งอยู่สูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่มีความสูงตั้งแต่ 600-2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางด้านฝั่งตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์ และทางด้านตะวันตกจะคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวโดยมีเกาะลาลูเป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรานอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้วบริเวณรอบๆทะเลสาบยังรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งนี้จึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและคู่รักชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก

วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple)
นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเข้าที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวัดหนึ่งที่ต้องมาเยือนหากได้มาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้นมัสการอีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงามและพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของพระถังซำจั๋งภายในวัดมีบรรยาการที่สวยเงียบสงบ

วัดเหวินหวู่ (WenwuTemple)
นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอูตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นวัดศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใช้สีจะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้านหน้าทางเข้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อน2ตัวซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ประชาชนชาวไต้หวันนับถือองค์เทพเจ้ากวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ้องเต้ ที่จุติลงมาโปรดสัตว์ เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง

ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (Feng Chia Night Market)
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันมีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่นและของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมายมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village)
สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง ไต้หวัน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเด่นสะดุดตา เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อทิ้ง แต่ได้มีทหารเก่าชื่อ Huang Yung-Fu ปัจจุบันอายุ 95 ปี (2018) หรือเรียกกันว่า อากงฝู เป็นคนวาดรูปและลวดลายต่างๆ นี้เองทั้งหมด เป็นการส่งท้ายก่อนที่จะจากไป หมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง

 

วันที่แรกของการเดินทาง  กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่สองของการเดินทาง  ขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอางค์ – ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่สามของการเดินทาง DUTY FREE – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่สี่ของการเดินทาง หมู่บ้านสายรุ้ง – ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง – กรุงเทพมหานคร

 

เริ่มต้นเพียง   14,888  บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน”

6 + 12 =