Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

เวียดนามซาปา-650

เวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

Call for price

เวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Viet Jet Air (VJ) เริ่มต้นเพียง  9,999  บาท เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

เวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมนาขั้นบันได
ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน
ขึ้นกระเช้า ฟานซิปัน

โดยสายการบิน Viet Jet Air (VJ)

เที่ยวเวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน เที่ยวหนัก จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ โปรแกรม Update!!

กรุงฮานอย
เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง

ทะเลสาบคืนดาบ
ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น

เมืองซาปา
ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา

น้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac)
น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา

ตลาดซาปา
ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

ฟานซีปัน (Fansipan)
จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน

ยอดเขาฮามลอง
ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามลองชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา

นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา
สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนามผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศและยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างไม่ให้เน่าเปื่อยโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและค่อนข้างเข้มงวด

 

วันที่แรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน – ชอปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

วันที่สองของการเดินทาง  ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา

วันที่สามของการเดินทาง ซาปา – เขาฮามลอง – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์

วันที่สี่ของการเดินทาง ฮานอย – กรุงเทพฯ

 

เริ่มต้นเพียง  9,999  บาท

กำหนดการเดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน”

thirteen + 9 =