Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

PVN11 TG ฮานอย ฮาลอง-650

เวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

Call for price

เวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) ราคาเพียง  18,900  บาท เดินทาง 11-13, 13-15 เมษายน 2563

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

เวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก
บินหรูไปกับการบินไทย อาหารครบทุกมื้อ
เที่ยวอ่าวฮาลองเบย์ ทานข้าวบนเรือ ชมทะเลสาบคืนดาบ
ขอพรวัดหงอกเซิน ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ถนน 36 สาย

โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก ทัวร์ครบไฮไลท์ เที่ยวหนัก จัดเต็ม โปรแกรม Update!!

ฮานอย
นครหลวงเก่าแก่ ที่มีอายุครบ 1,000 ปี ในค.ศ. 2010 เมืองฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น

วิหารวรรณกรรม หรือ“วันเหมียว” (VAN MIEU)
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม

อ่าวฮาลอง
ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า1969เกาะได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ

ทะเลสาบคืนดาบ
เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ชมวัดหงอกเซินอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบมีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย

เวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก

 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองฮานอย – วิหารวรรณกรรม – เมืองฮาลอง

วันที่สองของการเดินทาง : ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย – ทะเลคืนดาบ – วัดหงอกเซิน

วันที่สามของการเดินทาง : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – บุฟเฟต์ SEN – ถนน 36 สาย – สนามบินฮานอย – กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

 

ราคาเพียง  18,900  บาท

กำหนดการเดินทาง 11-13, 13-15 เมษายน 2563

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เวียดนามเหนือสุดคุ้ม ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน”

4 × three =