Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน 4 วัน 3 คืน-650

เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน 4 วัน 3 คืน

Call for price

เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน 4 วัน 3 คืน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม โดยสายการบิน เวียดเจ๊ท แอร์เวย์ (VZ) เริ่มต้นเพียง  13,900  บาท เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน 4 วัน 3 คืน

บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
นั่งรถไฟ ชมอุทยานอาลีซาน
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านสายรุ้ง

โดยสายการบิน เวียดเจ๊ท แอร์เวย์ (VZ)

เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม เที่ยวหนัก จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ โปรแกรม Update!!

ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืด ใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิษอย่างเคร่งครัด

วัดพระถังซำจั๋ง หรือ (วัดเสวียนกวง)
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีป เดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่

วัดเหวินหวู่
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม

อุทยานอาลีซาน
อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปี ชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่งนี้ติดกับมหาลัยฟ่งเจี๋ย ทำให้มีนักศึกษาของมหาลัยมาเดินเป็นจำนวนมาก มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆ ชั่วโมง

ตึกไทเป 101
ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึกไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำ เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM, ZARA, ROLEX, PANNERAI, DIOR, CHANEL ฯลฯ

ซีเหมินติง
หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE, ADIDAS, H&M, MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

หมู่บ้านสายรุ้ง
เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง : กรุงเทพ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ตลาดกลางคืน เจียอี้

วันที่สองของการเดินทาง : ชิมชาอู่หลง – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – มิฮายาร่าไอศกรีม – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

วันที่สามของการเดินทาง : ร้านพายสับปะรด – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

วันที่สี่ของการเดินทาง : ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไถจง

 

เริ่มต้นเพียง  13,900  บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน 4 วัน 3 คืน”

17 − 14 =