Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

S__12550419-650

เดนมาร์ค นอร์เวย์ 9 วัน

Call for price

เดนมาร์ค นอร์เวย์ 9 วัน ดูแสงเหนือเมืองทรอมโซ่ตอนเหนือของนอร์เวย์ โดยสายการบิน Emirates airlines (ek) เริ่มต้น   78,888  บาท เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

เดนมาร์ค นอร์เวย์ 9 วัน

ดูแสงเหนือเมืองทรอมโซ่ตอนเหนือของนอร์เวย์
โคเปนเฮเก้น – ท่าเรือนูฮาว – พระราชวังอมาเรียนเบิร์ก – ถนนช้อปปิ้ง – ล่องเรือ DFDS พักบนเรือสำราญ – ออสโล
ไกโล่ – ฟลัม – ล่องเรือ Sognefjord – ดาวอส – เบอร์เก้น – นั่งเครื่องบินภายในสู่เมืองทรอมโซ่
ล่าแสงเหนือ (Aurora light)

โดยสายการบิน Emirates airlines (ek)

เที่ยวยุโรป เดนมาร์ค นอร์เวย์ เที่ยวครบไฮไลท์ โปรแกรมมาใหม่ Update!!

กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)
เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค ดินแดนแห่งสมญานาม นครแห่งเทพนิยาย กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ค

พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE)
อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ค

น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN)
ต้นตำนานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินี เกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้

รูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID)
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

กรุงออสโล (OSLO)
ที่ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืออำนาจ

ศาลาว่าการเมืองออสโล
ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำรายล้อมไปด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด

เมืองไกโล่ (GEILO)
ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

เมืองฟลัม (FLAM)
ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของฟยอร์ด เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของซองฟยอร์ด (SOGNE FJORD)

ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (SOGNEFJORD)
ที่ได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชม ความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอร์ด (NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด (AURLANDSFJORD) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขาของ SONGNEFJORD ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทั้งยังเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์อีกด้วย

เมืองวอส (VOSS)
เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907

เมืองเบอร์เก้น (BERGEN)
เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดันสองของประเทศและเป็นเมืองท่าสำคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์

เมืองเบอร์เก้น (BERGEN)
เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดันสองของประเทศและเป็นเมืองท่าสำคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์

ท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN)
หรือย่านเมืองเก่าของเบอร์เก้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ….อิสระมีเวลาให้ท่านเลือกเดินเล่น ซื้อของฝาก ของที่ระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซึ่งมีทั้งย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ งานศิลปะ ฯลฯ

เมืองทรอมโซ (TROMSO)
ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองและเทศบาลในทรมส์เคาน์ตี ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองท่าทางทะเลบนเกาะขนาดเล็กระหว่างเกาะควาลอยกับผืนแผ่นดินใหญ่ มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 มีวิหารอาร์กติก (ARCTIC CATHEDRAL) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ. 1965 ที่เป็นจุดสังเกตที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง

 

วันที่แรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ

วันที่สองของการเดินทาง  กรุงเทพ ฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

วันที่สามของการเดินทาง  โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – DFDS – ออสโล (นอร์เวย์)

วันที่สี่ของการเดินทาง  ออสโล – ไกโล่

วันที่ห้าของการเดินทาง  ไกโล่ – ฟลัม – ล่องฟยอร์ด – เบอร์เก้น

วันที่หกของการเดินทาง  เบอร์เก้น – ทรอมโซ – ชมแสงเหนือ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  ทรอมโซ – ออสโล

วันที่แปดของการเดินทาง  ออสโล – ประเทศไทย

วันที่เก้าของการเดินทาง  ประเทศไทย

 

เริ่มต้น   78,888  บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เดนมาร์ค นอร์เวย์ 9 วัน”

16 − 6 =