Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

จิ่วจ้ายโกว-ตุลา-ธันวา-650

อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน

Call for price

อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน สีสันแห่งสายน้ำ แอ่งธาราสวรรค์ อุทยานหวงหลง “สระสวรรค์ในแดนดิน” โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เริ่มต้น 19,999  บาท เดินทาง ต.ค. – ธ.ค. 62

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน

สีสัน …อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์
อุทยานหวงหลง “สระสวรรค์ในแดนดิน”
ชมความงามแห่งฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ดอกไม้ป่าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
ผ่านชมความงามทะเลสาบเตี๋ยซี กำแพงเมืองโบราณซงพาน
**โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เอกลักษณ์ของเมืองเฉินตู**

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

เที่ยวจิ่วไจ้โกว เปิดแล้ว ตุลาคมนี้!! ร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ เที่ยวครบไฮไลท์ โปรแกรมใหม่ มาแรงที่สุดในขณะนี้

มหานครฉงชิ่ง
เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีน ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี

อุทยานแห่งชาติหวงหลง
หรือ อุทยานมังกรเหลือง ตามเส้นทางผ่านแนวเทือกเขาสูงชัน, หน้าผา, หุบเขา, เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านป่าสนเลาะเลียบแม่น้ำ ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทำการเกษตรแบบขั้นบันได ผ่านหมู่บ้านชาวธิเบต

อุทยานแห่งชาติหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นป่าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นชื่อมังกรเหลือง เพราะภูมิภาคโดยทั่วๆ ไป มีลักษณะคล้ายๆ กับพญามังกรเหลืองที่หลับอยู่ในหุบเขาซึ่งแต่ก่อนนานมาแล้วเคยมีคนกล่าวขานกันว่าเคยมีพญามังกรเหลืองอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้เพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองคุ้มภัยให้กับชาวธิเบตในอดีตกาลซึ่งปัจจุบันนี้ อุทยานแห่งชาติหวงหลงเปรียบประหนึ่งดังอุทยานสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทั่วบริเวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงาม ซึ่งในอุทยานแห่งชาติหวงหลงนี้จะมีบ่อน้ำตื้นๆ ที่มีประกายเฉดสีที่สวยงามตามธรรมชาติเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้ว จะส่องแสงประกายมองดูแล้วเหมือนเกร็ดมังกรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมขาวดั่งปุยนุ่นคลอบคลุมไปทั่วบริเวณในฤดูหนาว และจะเกิดแสงสีสะท้อนที่สวยงามไปทั่วบริเวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่องลงมากระทบกับผิวน้ำมองดูแล้วเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอย่าแท้จริงต่อผู้ที่มาพบเห็น เปรียบประหนึ่งดังเมืองในเทพนิยายสำหรับจุดท่องเที่ยวภายในอุทยานหวงหลงแห่งนี้ก็จะมีวิวทิวทัศน์และจุดท่องเที่ยวคล้ายๆ กับอุทยานจิ่วไจ้โกว ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,200 เมตรภายในอุทยานแห่งชาติหวงหลงแห่งนี้ท่านก็จะได้พบกับความงดงามของ ทะเลสาบห้าเฉดสี ที่สวยงามจำนวนมากเช่นกัน และภายในถ้ำหวงหลงก็จะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย ตลอดจนดอกไม้นานาชนิด

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด พื้นที่ป่าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า, ทะเลสาบ, แม่น้ำ และน้ำตก รูปร่างแปลกตา ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกว “ต้าเกอ ผู้มีชีวิตอันเป็นอมตะ และนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่น และแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้ ” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ทำให้เกิดเป็นความหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันน่ามหัศจรรย์ จนได้ฉายาว่า “ 7 แดนเทพนิยาย” เมื่อเดินลัดเลาะเริ่มตั้งแต่ป่าดึกดำบรรพ์ ก็จะสัมผัสธรรมชาติของป่าที่ยังคงสภาพเหมือนป่าดึกดำบรรพ์ ต่อด้วยทะเลสาบกระจกเงา และทะเลสาบหงส์ ชื่นชมกับความใสสะอาดของน้ำในทะเลสาบ

ทะเลสาบหมีแพนด้า และทะเลสาบไผ่ลูกศร
สัมผัสความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ ผ่านบึงหญ้า ดาดน้ำ ชั้นของน้ำตกน้อย-ใหญ่ ไหลลัดเลาะ จนได้ยินเสียงของน้ำไหล ภายใต้บรรยากาศที่แสนเงียบสงบ และงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล

น้ำตกธารไข่มุก
เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะ ซึ่งยาวถึง 310 เมตร มีประกายระยิบระยับสาดส่องสวยงาม เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก

เมืองโบราณซงพาน
เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างชาวฮั่น และชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยน ม้า, แกะ, ขนแกะ และหนังสัตว์ ของชาวทิเบต กำแพงเมืองซงพานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพาน นายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือ เพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

ทะเลสาบเต๋อซี
ตั้งอยู่ระดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา ทำให้เกิดเป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ ตระการตา ผิวดำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสด ไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวงที่เกิดจากแผ่นดินใหว เมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์, อนุรักษ์, และศึกษาหมีแพนด้า ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าแห่งนี้จึงเหมาะแก่การศึกษาระบบนิเวศน์, การอยู่อาศัย และการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
สุดยอดการแสดงที่มีชื่อเสียง โด่งดังของมณฑลเสฉวน

หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อย หลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้าน ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้

 

วันที่แรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน

วันที่สองของการเดินทาง  เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื่อ

วันที่สามของการเดินทาง ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว

วันที่สี่ของการเดินทาง จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู

วันที่ห้าของการเดินทาง เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่หกของการเดินทาง เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว – กรุงเทพฯ

เริ่มต้นเพียง   19,999  บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน”

four × 5 =