Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

BT-EUR01_EK-650

มหัศจรรย์ยุโรป ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

Call for price

มหัศจรรย์ยุโรป ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) เริ่มต้นเพียง  39,900  บาท เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

มหัศจรรย์ยุโรป ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัท และ เชสกี้ คลุมลอฟ
สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่กรุงปราก

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

เที่ยวยุโรป ฮังการี เช็ก ออสเตรีย ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัท และ เชสกี้ คลุมลอฟ ทัวร์ครบไฮไลท์ เที่ยวหนัก จัดเต็ม โปรแกรม Update!!

บูดาเปสต์ (BUDAPEST)
เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแห่งของยุโรป เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปตะวันออกศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศที่มีอายุมากว่าร้อยปี

โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH)
ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH ) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมายซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษ ที่ 11

ป้อมชาวประมง (FISHERMAN ’S BASTION)
จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน โดยจะล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแม่น้ำ เราจะได้เห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี( HUNGARY PARLIAMENT )

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อันเลื่องชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

กรุงเวียนนา (VIENNA)
เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพำนักในยุคที่รุ่งเรืองของชีวิต

พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (SCHONBRUNN PALACE)
พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์คสร้างแบบบาโรก คำว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น้ำพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่ 2 ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้ แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของพระราชวัง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า

ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE )
ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ชมโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1955

พระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE )
ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST.STEPHEN’S CATHEDRAL )
สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่น

ฮัลล์สตัท (HALLSTATT)
หมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก ฮัลล์สตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ้นทำให้ เป็นสถานที่ที่เป็น The Must ของยุโรปตะวันออกเลยทีเดียว

เชสกี้ ครุมลอฟ(CESKY KRUMLOV)
ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เป็นอีกเมืองสวยที่พลาดไม่ได้ด้วยเอกลักษณ์ที่บ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม มีแม่น้ำวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคล้ายๆ หยดน้ำ ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม

ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา(Valtawa River)ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Squareและโบสถ์เก่ากลางเมือง

เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY )
ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็กเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ เมืองคาร์โลวี วารีซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ

สะพานชาร์ล (CHARLE BRIDGE )
สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ำวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870

สะพานชาร์ล ( CHARLE BRIDGE )
สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ำวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870

อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (ST.VITUS CATHEDRAL)
โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose Window หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กัน

 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สองของการเดินทาง : ดูไบ – กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่สามของการเดินทาง : บูดาเปสต์ – OUTLET – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์

วันที่สี่ของการเดินทาง : เวียนนา – ฮัลล์สตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้บูเดโจวิช

วันที่ห้าของการเดินทาง : เชสเก้ บูเดโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปราก

วันที่หกของการเดินทาง : ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน

วันที่เจ็ดของการเดินทาง : กรุงเทพฯ

 

เริ่มต้นเพียง  39,900  บาท

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “มหัศจรรย์ยุโรป ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน”

sixteen − 9 =