Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อัมพวา

ทัวร์อัมพวา เดินทางตามประวัติศาสตร์เที่ยวตลาดน้ำยามเย็น @สมุทรสงคราม

Call for price

เที่ยวตลาดน้ำอัมพวายามเย็น ไหว้พระ ขอพร เดินทาง  ทุก เสาร์ – อาทิตย์ ราคาเพียง 1,300 .-

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

ทัวร์อัมพวา เดินทางตามประวัติศาสตร์เที่ยวตลาดน้ำยามเย็น @สมุทรสงคราม

 

สมุทรสงคราม   เมืองสายน้ำสามเวลา สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

เป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม และประชาชนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม บรรดาพุทธศาสนิกชนพากันมานมัสการตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนทุกวันนี้ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ติดกับตลาดแม่กลอง
วัดนี้เป็นวัดโบราณ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมชื่อว่า “วัดศรีจำปา” มีอายุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปี เหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบ้านแหลม” เนื่องจากชาวบ้านแหลมหนีภัยพม่ามาจากเพชรบุรี อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ปากคลองแม่กลองฝั่งใต้ใกล้วัดศรีจำปา เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “พวกบ้านแหลม” ต่อมากลายเป็น “หมู้บ้านแหลม” แล้วช่วยกันบูรณะวัดศรีจำปาที่ร่วงโรยทรุดโทรมให้ดีขึ้น จึงเรียกวัดศรีจำปาเสียใหม่ว่า “วัดบ้านแหลม” ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ
พ.ศ.๒๔๐๐ สิ่งสำคัญที่สุดของวัด คือ “หลวงพ่อบ้านแหลม เจ้าอาวาสพระอารามใหลวงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระเทพสมุทรโมลี

วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวาห่างจากตัวอำเภออัมพวาเพียง 2 กิโลเมตรเดิมเรียกว่าวัดแม่ย่าทิพย์สร้างมา แต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ตามประวัติเล่าว่าท้าวแก้วผลึก (น้อย) ซึ่งเป็นนายตลาดบางช้างเป็นผู้สร้างวัดจุฬามณีขึ้น บริเวณด้านหลังวัดห่างไป 5 เส้น เป็นนิวาสถาน เดิมของท่านทองและท่านสั้นพระชนก และพระชนนีของสมเด็จพระอัมรินทร์ทรามาตย์ (นาก) พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ซึ่งภายหลังถูกไฟไหม้ ครอบครัวของท่านจึงย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม อุโบสถวัดจุฬามณีเดิมสร้างจากไม้สักและไม้เนื้อแข็ง จนถึง พ.ศ. 2511 พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท)ได้เริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่แทน หลังเก่าที่ทรุดโทรม หลังจากหลวงพ่อเนื่องมรณภาพในปี พ.ศ.2530 พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ ภททฺจาโร) ศิษย์เอกของหลวงพ่อเนื่อง ได้ดำเนินการสืบต่อจนแล้วเสร็จ
อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน เป็นอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมือง การาจี ประเทศปากีสถาน ภายในประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง ประดับประดาด้วยโคมไฟ บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุก เป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ลงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ บานหน้าต่าง ด้านในแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากนี้บริเวณฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ และนิทานชาดกที่ประณีตงดงาม ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้ เวลาในการวาดนานถึง 6 ปี

ออร์คิดฟาร์ม 

ตั้งอยู่ริมถนนบางแพ-สมุทรสงคราม อำเภออัมพวา เป็นสวนกล้วยไม้และผีเสื้อสดสวยช่วงเดือนกันยายนจะมีผีเสื้อให้เห็นมาก เพราะเป็นฤดูฝน ต้นกระเช้าที่ผีเสื้อชอบกินจะออกใบมากพอเป็นอาหารผีเสื้อได้ ที่นี่จำหน่ายของที่ระลึกและอาหาร

วัดบางกุ้ง

บสถ์ปรกโพธิ์ เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่างมอง จากภายนอก คิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ ใหญ่มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้้ความขรึมขลัง อีกด้วย ประดิษฐาน หลวงพ่อนิลมณี หรือหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ในโบสต์ปรกโพธิ์  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่เคารพบูชา ของคนในท้องถิ่น ความศักดิ์สิทธิ์์ของท่านเลืองลือไกลไปทั่วสารทิศ ทำให้ผู้คน ต่างหลั่งไหลกันมากราบไหว้ขอพรท่านมากมาย นอกจากนี้ยังมี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยปลายกรุศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติภายในโบสถ์

 

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า อุทยาน ร.๒เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

วัดอัมพวันเจติยาราม

พระอารามหลวงที่งดงามเก่าแก่คู่เมืองอัมพวา เชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ร.1 ส่วนที่สวยจนชวนตะลึงคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นนิวาสสถานเก่าของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 สักการะพระรูปร.2 ไหว้พระทำบุญแล้ว จะเดินข้ามไปฝั่งตลาดนํ้ายามเย็นริมคลองอัมพวาก็อยู่ห่างกันแค่เอื้อมเท่านั้น ที่ตั้ง อยู่ติดกับตลาดนํ้ายามเย็นอัมพ

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา นั้นตั้งอยู่ริมคลองใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงครามค่ะ ที่นี่เป็นตลาดน้ำยามเย็นแห่งแรก ด้วยเสน่ห์ของบ้านเรือนสองริมฝั่งที่ยังคงความดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้อย่างไม่ยากในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้า แม่ค้าพายเรือขายอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น ขนมไทย อาหารทะเลเผา ก๋วยเตี๋ยวเรือ ผัดไทย หอยทอด ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบทานเลยทีเดียว

 

รายละเอียดการเดินทาง

 วันที่หนึ่งของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – วัดเพชรสมุทรวรวิหาร – วัดบางกุ้ง – อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ – ตลาดอัมพวา

ราคาท่านละ   1,300 .- 

กำหนดการเดินทาง

เดินทาง : ทุกเสาร์ – อาทิตย์

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์อัมพวา เดินทางตามประวัติศาสตร์เที่ยวตลาดน้ำยามเย็น @สมุทรสงคราม”

1 × 3 =