Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์สามชุก

ทัวร์สามชุก เที่ยวหลากรส ย่ำตลาดสามชุก@สุพรรณบุรี

Call for price

เที่ยวตลาดร้อยปี สามชุก ไหว้พระขอพร วัดดังของสุพรรณบุรี เยี่ยมชม หมู่บ้านอนุรักษ์บ้านควาย

เดินทางทุกเสาร์ – อาทิตย์ เพียง 1,400

 

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

ทัวร์สามชุก เที่ยวหลากรส ย่ำตลาดสามชุก@สุพรรณบุรี

 

สมุทรสงคราม   เมืองสายน้ำสามเวลา สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม

วัดป่าเลไลย์วรวิหาร

ล่าวกันเสมอมาว่า ถ้ามาเมืองสุพรรณ แล้วไม่ได้แวะมากราบไหว้หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณ ด้วยที่วัดป่าเลไลยก์เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ในช่วงวันหยุดจะมีผู้คนมากมายมากราบไหว้ขอพร และยิ่งเป็นวันหยุดยาว จะเป็นที่ที่คนนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณ ชมความงดงามขอหลวงพ่อโต และกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล

เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดป่า ภายในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์
ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้ากาเตทรงให้มอญน้อย มาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ภายหลังปี พ.ศ. 1724 เล็กน้อย  หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (คือประทับนั่งห้อยพระบาท)  มีนักปราชญ์หลายท่านว่า เดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ และทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย

วัดป่าเลไลยก์ มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย  คือ เสภาขุนช้างขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์ มีสถานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

 

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดจีนโบราณผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ตลาดสามชุก ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบในปัจุจบันคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ร้านค้า บ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหารที่นำมาตั้งขายในตลาด ล้วนตั้งใจไม่ใช่จำลอง เป็นการสืบเนื่องวัฒนธรรมจากอดีตซึ่งบ่มเพาะมาเป็น 100 ปี ที่มาของชื่อ ตลาดสามชุก ฟังแล้วแอบมึน แต่เดิมอำเภอสามชุกเรียกว่า ท่ายาง จากนั้นเกิดการค้าขายอันคึกคัก ชาวบ้านเดินเรือมาบ้าง พ่อค้ามาจากเหนือบ้าง ใต้บ้าง บริเวณนี้เลยถูกเรียกว่า สามแพร่ง พูดไปพูดมาเพี้ยนเป็น สามเพ็ง และสำเพ็งในที่สุด (-___-!) แต่ยังไม่จบแค่นั้น ปรากฎหลักฐานกล่าวไว้ในนิทานพื้นบ้านย่านสุพรรณว่า ในระหว่างที่คนมารอขายสินค้าได้ตัดไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะสำหรับใส่ของขาย เรียกว่า “กระชุก” ชาวบ้านจึงเรียกว่า “สามชุก” มาถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่าย ๆ ว่า “บ้านควาย” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2545 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 70 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 340  ซึ่งเป็นถนนสายหลักของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านควาย เป็นโครงการที่สะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยชนบทในสมัยก่อน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควาย 

     สำหรับการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เน้นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ อันดับที่ 1 คือเน้นอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องควาย  อันดับที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องข้าว เพราะจังหวัดสุพรรณบุรี ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านเกษตรกรรม คือการทำนา เป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวติด 1 ใน 5 ของประเทศ

     หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของควาย ซึ่งอยู่คู่กับชาวนาไทยมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ช่วยในเรื่องของการผลิตข้าว การทำไร่ ไถนา เพื่อเป็นอาหารป้อนให้กับคนทั้งประเทศ เป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากของชาวนาไทย ซึ่งสอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน ถือว่าเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ของควายหมดสิ้นแล้ว ควายจึงหมดภาระหน้าที่ ในการทำไร่ไถนา ซึ่งกระนั้นเองทำให้ควายลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

     หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จึงเป็นจุดหนึ่ง ที่ช่วยให้ควายอยู่คู่กับชาวนาไทยตลอดไป อีกหนึ่งส่วนคือเป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐ โดยการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ในการทำมาหากิน และประกอบอาชีพเพื่อยังชีพอย่างพอเพียง

 

รายละเอียดการเดินทาง

 วันที่หนึ่งของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – วัดปาเลไลย์วรวิหาร – ตลาดสามชุก – หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ราคาท่านละ   1,400 .- 

กำหนดการเดินทาง

เดินทาง : ทุกเสาร์ – อาทิตย์

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์สามชุก เที่ยวหลากรส ย่ำตลาดสามชุก@สุพรรณบุรี”

4 + 2 =