Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

XJ141-650

ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji 5 วัน 3 คืน

Call for price

ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอซีย เอ็กซ์ (XJ) เริ่มต้นเพียง  23,888  บาท เดินทาง พฤศจิกายน – มกราคม 2563

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ ฟูจิ
ชม ความน่ารักของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ

โดยสายการบิน แอร์เอซีย เอ็กซ์ (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ ฟูจิ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เที่ยวหนัก จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ โปรแกรม Update!!

ชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า (Takayama)
เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆ ปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคัก เต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto)
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่

ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle)
1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิม ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตการณ์

สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park)
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley)ในยามาโนะอูจิเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ลิงป่าลงมาอาบน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกด้วย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะมีสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับเจ้าลิงทั้งหลายซึ่งจากประตูทางเข้าสวน

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปี ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort)
สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ

ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana)
หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทำให้น้ำจืดเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มในที่สุด สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการจับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวและเป็นที่พักจอดรถ

ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ (Sakae)
เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง : กรุงเทพสนามบินดอนเมือง

วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินดอนเมือง – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า – หมูบ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้

วันที่สามของการเดินทาง : ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่สี่ของการเดินทาง : ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ห้าของการเดินทาง : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

เริ่มต้นเพียง  23,888  บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – มกราคม 2563

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji 5 วัน 3 คืน”

five × 1 =