Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

คุนหมิงชมดอกซากุระ-new-650

คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ 3 วัน 2 คืน

Call for price

คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY) ราคาเพียง  9,999  บาท เดินทาง ตลอด เดือน มีนาคม 2563

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ 3 วัน 2 คืน

คุนหมิง หุบเขาแห่งดอกซากุระ 3 วัน 2 คืน
ชมเทศกาลดอกซากุระ หยวนทงซัน วัดหยวนทง
• เทศกาลชมดอกซากุระที่หุบเขาซากุระและหยวนทงซัน ที่คุนหมิง 1 ปีมีครั้งเดียว
• วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
• ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

โดยสายการบิน คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY)

เที่ยวคุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระที่หุบเขาซากุระ และ หยวนทงซัน ที่คุนหมิง 1 ปีมีครั้งเดียว ทัวร์ครบไฮไลท์ เที่ยวหนัก จัดเต็ม โปรแกรม Update!!

คุนหมิง
เมืองเอก ของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ วัดวาอาราม และป่าหินอันโด่งดัง

หุบเขาซากุระ
ชมความงามของ ดอกซากุระบานสะพรั่ง ที่ หุบเขาซากุระ

วัดหยวนทง
วัดเก่าแก่ ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่างๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อยๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีน

สวนหยวนทงซัน
เป็นสถานที่เหมาะ สำหรับชมดอกซากุระมากที่สุด ภายในสวนมีต้นซากุระ ทั้งพันธุ์ญี่ปุ่น และพันธุ์ยูนนาน หลายพันต้น พร้อมต้นไห่ถังจำนวนไม่น้อย ยามดอกไม้บาน มองแล้วเหมือนท้องทุ่งดอกไม้ที่มีเนื้อที่นับหมื่นตารางเมตร สีชมพูสลับสีขาว เป็นภาพที่สวยงามตระการตา มีการปลูกซากุระในสวนหยวนทงซันเมื่อทศวรรษ 1950 นับเป็นซากุระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในจีน ช่วงเดือนมีนาคม การไปชมดอกซากุระที่สวนหยวนทงซันกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตลอดของชาวคุนหมิง โดยเฉพาะ ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ดูเหมือนว่า ชาวคุนหมิงทั้งเมืองพากันหลั่งไหลไปยังสวนแห่งนี้ กลายเป็นภาพคลื่นมนุษย์มุ่งสู่ท้องทุ่งดอกไม้ เมื่อปี 1963 นักเขียนสารคดีที่มีชื่อเสียงคือ หลี่ ไห่เถียนได้เขียนสารคดีเรื่อง “คลื่นดอกไม้” ลงในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้า โดยบรรยายถึงสภาพที่ชาวคุนหมิงไปชมดอกซากุระ ทำให้ดอกซากุระของสวนหยวนทงซันมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งทุกปี สวนหยวนทงซันก็จะจัดเทศกาลชมดอกซากุระ

 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง

วันที่สองของการเดินทาง : คุนหมิง – หยีเหลียง – หุบเขาซากุระ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – วัดหยวนทง – ร้านหยก

วันที่สามของการเดินทาง : ชมซากุระ “สวนหยวนทง” – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

 

ราคาเพียง  9,999  บาท

กำหนดการเดินทาง ตลอด เดือน มีนาคม 2563

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ 3 วัน 2 คืน”

5 + four =